Tālrunis: +371 20397090

Grozs

Atteikuma tiesības ir Jūsu, kā patērētāja, tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma ar mums, kā pārdevēju, Remos SIA, (atteikt pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Skatīt MKN 207 Noteikumi par distances līgumu 14.11.2009_

Jā, Jums būs jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu pārdevējam.

Ja Jums būs nosūtīta līgumam neatbilstoša prece, tad atdošanas izmaksas segs Rebella.lv

Atteikuma tiesības Jūs varat izmantot 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

Atcerieties, ka Jums (patērētājam) ir pienākums preci atgriezt pilnā iepakojumā, nebojātu, ja precei ir aizsargplēves vai etiķetes, tās nedrīkst būt noplēstas, tāpēc atveriet iepakojumu maksimāli rūpīgi.

Lūdzu ņemiet vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, ieslēgt fēnu, taisnotāju vai citu elektroinstrumentu, iepazīties vizuāli ar to izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas.

Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Aizpildiet mūsu šeit lejuplādējamo Atteikuma veidlapu un 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža nosūtiet to uz mūsu e-pasta adresi info@rebella.lv

Jūsu pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci mums (ja prece vai lieta ir saņemta).

Rebella.lv 10 dienu laikā izskata atteikuma prasījumu un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atmaksā no Jums saņemtos maksājumus. Lai aiztaupītu Jums raizes, mēs cenšamies to izdarīt tik ātri, cik tas ir iespējams.

Nauda tiek pārskaitīta tikai uz Atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

1) līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību
izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

2) preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt, un pārdevējs jau pirms līguma
noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

3) preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot
atpakaļ (piemēram, ķermeņa kopšanas un higiēnas preces), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

4) patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

5) tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

6) līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

7) līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

8) līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

9) līgums noslēgts izsolē;

10) pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja dzīvesvietā,
uzturēšanās vietā vai darbavietā pastāvīgi piegādā pārdevēja pārstāvis;

11) pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līgumu par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai
izklaides pasākumiem, apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

12) ir nokavēts 14 dienu termiņš no preces saņemšanas brīža atteikuma nosūtīšanai.

VAJAG PALĪDZĒT?

Mēs atbildēsim no 8:00-20:00 no pirmdienas līdz sestdienai.

icon

+371 20397090

icon

info@rebella.lv

icon

belleauto

Nepalaid garām jaunāko!

Ķer karstos piedāvājumus un pievienojies 4 992 mūsu sekotājiem.